Cwestiynau Cyffredin

FAQ

CWESTIYNAU CYFFREDIN

Beth yw'r gofynion cyfrifiadurol ar gyfer y meddalwedd?

System 64bit, dim is na Windows 10.

A fydd y feddalwedd yn cael ei diweddaru o bryd i'w gilydd ac a fyddwch chi'n codi tâl am y data diweddaraf?
    1. Fel cwmni sy'n seiliedig ar dechnoleg, mae diweddariadau meddalwedd yn aml iawn cyn gynted ag y daw'r car newydd i'r farchnad.Fel arfer bob wythnos neu bob dydd yn diweddaru'r patrymau meddalwedd.
Beth yw'r gwahaniaeth rhwng cot car anweledig a ffilm newid lliw?

I'w roi yn blwmp ac yn blaen, mae fel y gwahaniaeth rhwng lensys cyffwrdd a chysylltiadau, yn dryloyw ac i amddiffyn y paent car, lliw ac i newid lliw y corff.

Beth yw deunydd y cot car anweledig?

Y prif ddeunyddiau yw TPU a PVC.Côt car anweledig deunydd TPU, gyda chaledwch cryf, ymwrthedd cyrydiad, ymwrthedd twll, ymwrthedd da i grafiadau ysgafn, bumps, traul;gwead meddal, yn gallu gwrthsefyll lluosrifau o ymestyn, sy'n addas ar gyfer wyneb arc cymhleth paent car.Ni all côt car deunydd PVC anweledig, gallu gwrth-heneiddio wan, ac wyneb y crafu fod yn hunan-iachau.Bywyd gwasanaeth byr, mae'r haen rwber yn gyrydol marwol i'r wyneb paent.

Pa mor hir mae cot y car yn para?

Yn bennaf yn dibynnu ar ansawdd y cot car, a siarad yn gyffredinol, gellir defnyddio'r gôt car lefel mynediad am 3-5 mlynedd yn amrywio o safon i 6-8 mlynedd ni fydd yn broblem, gellir defnyddio'r model blaenllaw ar gyfer 8- Gellir defnyddio bar 10 mlynedd, os caiff ei gynnal a'i gadw'n iawn hefyd am gyfnod hirach o amser.

A allaf addasu'r templedi cyn i mi dorri?

Mae Yink yn darparu llawer o ffyrdd i chi wneud llawer o gamau gweithredu cyn torri, megis gosodiad awtomatig, gall eich helpu i arbed llawer o ddeunydd, y llawdriniaeth benodol cyn torri, cliciwch ar ycanllaw gweithredu

Beth yw Meddalwedd PPF?

Mae meddalwedd busnes ffilm amddiffyn Yink Paint (PPF) yn arf hanfodol ar gyfer llwyddiant unrhyw fusnes PPF sy'n anelu at weithredu gydag effeithlonrwydd, proffidioldeb a scalability.Er mai nod pennaf cwmni ffilm amddiffyn paent yw sicrhau bod ffilmiau bra clir o ansawdd uchel yn cael eu gosod yn gywir ac yn effeithlon ar gerbydau, mae meddalwedd PPF yn chwarae rhan hanfodol wrth gyflawni'r amcan hwn a chadw cwsmeriaid yn fodlon.

Mae effeithlonrwydd yn allweddol yn y diwydiant ffilm amddiffyn paent, ac mae meddalwedd PPF yn helpu busnesau i symleiddio gwahanol agweddau ar eu gweithrediadau.Gyda'i alluoedd rheoli swyddi, mae'r feddalwedd yn helpu i drefnu apwyntiadau, aseinio tasgau i osodwyr, a monitro cynnydd pob swydd.Trwy wneud y defnydd gorau o adnoddau a sicrhau cwblhau amserol, mae meddalwedd PPF yn galluogi busnesau i weithredu'n esmwyth a bodloni disgwyliadau cwsmeriaid.

 

Mae boddhad cwsmeriaid yn hollbwysig yn y diwydiant PPF, ac mae meddalwedd PPF yn helpu busnesau i ddarparu crefftwaith cyson o ansawdd uchel.Trwy drosoli nodweddion rheoli perthnasoedd cwsmeriaid (CRM), gall cwmnïau reoli data cwsmeriaid yn effeithlon, gan gynnwys gwybodaeth gyswllt, dewisiadau, a hanes gwasanaeth.Mae hyn yn galluogi gwasanaethau personol, cyfathrebu effeithiol, a dealltwriaeth ddofn o anghenion cwsmeriaid, gan arwain at fwy o foddhad a theyrngarwch.