Dod yn Sganiwr

Dod yn Sganiwr

Yn y datblygiad, rydym yn barod i'ch helpu chi i ddod yn gyfoethog, dewch i ddod yn sganiwr Yink!
Nid oes angen mynd i'r swyddfa a gweithio bob dydd, dim angen buddsoddiad cyfalaf, mae yna hyfforddiant i chi ddechrau'n hawdd

Dyletswyddau a Chyfrifoldebau Sylfaenol

Yn gyfrifol am weithredu a chynnal a chadw'r sganiwr

Yn gyfrifol am sganio a mewnbynnu modelau lleol

Cynorthwyo peirianwyr i wneud cynnwys wedi'i sganio yn ddelweddau

Cymryd rhan mewn hyfforddiant technegol priodol

Gofynion Cymhwyster

Er mwyn cyflawni'r swydd yn llwyddiannus, dylai'r unigolyn ddangos y canlynol

O leiaf 18 oed

Y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Saesneg

Pasio a chynnal gwiriad cefndir derbyniol a chliriad diogelwch yn llwyddiannus

Rhaid gallu amldasg

Y gallu i weithio'n annibynnol ac mewn amgylchedd tîm